pengespilloven § 10

pengespilloven § 10Lov om pengespill m.v. (pengespilloven) – Lovdata
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) … Pengespilloven – spill: Lovens tittel endret ved lov 4 apr 2008 nr. 7.

Høring – endring av pengespilloven § 10 – andel av Norsk Tippings …
Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av pengespilloven § 10 slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle …

PDF Prop. 13 L (2015-2016) – regjeringen.no
Prop. 13 L (2015-2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og …

Sak nr. 10 – stortinget.no
Votering i sak nr. 10 Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til lov. om endringer i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.)

Innst. 45 L (2013-2014) – stortinget.no
Føresegna i pengespilloven § 10 femte ledd vert oppheva 1. januar 2018. Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. desember 2013. Svein Harberg. Rigmor Aasrud. leder.

PDF NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for …
NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets telefonmøte 10. september 2009 Vedtatt av Idrettsstyret 20.09.2009

K7 Bulletin #11 2013 by NHH Alumni (page 22) – issuu
budsjett for 2014 å endre pengespilloven § 10, resterende pengene fordeles mellom kultur-slik at en større del av overskuddet fra Norsk.

pengespill – Store norske leksikon
Under 10 % av dem som spiller, står for over halvparten av omsetningen på pengespill i Norge. … Pengespilloven (Lovdata) sitér denne artikkelen.

Siste budsjett – Statsbudsjettet
… av den nye fordelingsnøkkelen legger Regjeringen i forbindelse med budsjettforslaget for 2013 fram forslag om å endre pengespilloven § 10, …

Språkprofil 2015 by Lotteri- og stiftelsestilsynet – issuu
4.10 Teiknsetjing … Vi vurderer bruk av XsXs logo som ulovlig markedsføring i strid med lotteriloven § 11 og pengespilloven § 2 tredje ledd.

⭐Høring Forslag Om Endring I Pengespilloven for Å Gi …
Høringsnotat Vår ref Dato 15/ HØRING FORSLAG OM ENDRING I PENGESPILLOVEN FOR Å GI EXTRASTIFTELSEN EN ANDEL AV NORSK TIPPINGS OVERSKUDD 1. … (pengespilloven) 10.

PDF EØS-rettslige skranker for regulering og markedsføring av spilltjenester
Overskuddet fordeles likt mellom kultur- og iddrettsformål, jf. pengespilloven § 10. 12 Jf. lotteriloven § 6 jf. § 5. 5. kontrollert tilbud.

Kjøp av revisortjenester – Mercell
10.06.2016. Innkjøper. Oppdragsgiver. Kulturdepartementet. Kontakt. Khurram Javed Chaudhary. Adresse. Pb 8030 Dep 0030 Oslo Norge. Org.nr. 972417866. Closing date …

⭐Utvikling av pengespel og pengespelproblem. Seniorrådgjevar Steinar …
10 GGR (loss) pr person 15 years … STØTTESPILLER Høringsuttalelse til horingsnotat 09.07.09 fra Kultur- og kirkedepartementet om endringer i pengespilloven 10 1 1.

Høring – endring av pengespilloven § 10 – andel av Norsk Tippings …
For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

PDF Rundskriv
… (pengespilloven) § 10 innebærer at nye organisasjoner som fyller vilkårene kan søke midler fra deler av spilleoverskuddet til …

Vedtekter for Norsk Tipping AS – Lovdata
… jf. pengespilloven § 3 annet … skal legges til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til formål som nevnt i pengespilloven § 10. …

Statsbudsjettet
Regjeringen foreslår å endre pengespilloven § 10, slik at overskuddet fra Norsk Tipping AS i 2014 fordeles slik: 56 pst. til idrettsformål

PDF Høring- endring av pengespilloven § 10- andel av Norsk Tippings …
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. juni 2015 Høring- endring av pengespilloven § 10- andel av Norsk Tippings overskudd til …

PDF Levanger kommune Rev. 29.05.15 Møteinnkalling
Høring – endring av pengespilloven § 10 – … K.sak 52/10 i møte 20.10.10: Trønderhallen – Klatrevegg Saksopplysninger: PROSJEKTBUDSJETT OG FINANSIERING

8‑2 § 8-2. Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i …
I F 10. november 2005, … lagets idrettsaktiviteter, og ikke den avgiftspliktige reklameaktiviteten. Det ble i denne forbindelse vist til pengespilloven § 10, …

Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2008
1 De nye reglene i pengespilloven § 10 ble vedtatt i Lov 2003-08-29 nr 90: Lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Endringene trer i kraft 1. januar …

PDF Rapport Om Pengespill Og Lotterier I Norge
Etter vår mening gjelder det samme for en utredning av eventuelle endringer i pengespilloven. Av … Markedsandelen til disse spillene har vokst med 10 prosentpoeng.

Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg –
Pengespilloven § 10, andre ledd (Overskuddet fra spillevirksomheten) Veiledning. Du søker elektronisk på fastsatt skjema. Søknaden skal inneholde en beskrivelse …

Kommentarer til kulturbudsjettet | Nyheter | nmr
Pengespilloven §10 foreslås endret fra og med 2015 slik at overskuddet fra Norsk Tipping AS fordeles slik (prosent for 2014 i parentes): 64 pst. fordeles til …

Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg – Os kommune
Pengespilloven § 10, andre ledd (Overskuddet fra spillevirksomheten) Veiledning. Du søker elektronisk på fastsatt skjema. Søknaden skal inneholde en beskrivelse …

Publikasjoner – www.7rinsen.com
Fordeling av de avsatte midlene mellom ulike tiltak vil bli fastsatt av Kongen, jf. pengespilloven § 10 annet ledd. Greit nok, men da må vi også spørre, …

Pengespilloven Casino norge | cdagraftderijp.nu
Pengespilloven, Virksomheten reguleres av Lov om pengespill mv. Har du et tips til noe du mener vi burde.

PDF Hvor går Norsk Tipping?
pengespilloven § 10. § 25. oktober 2011 10 Hva betyr FOREBYGGE? Informere, lære opp, bevisstgjøre-Informasjonsmateriell-Selvtester-Synlighet for hjelpetelefon

Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg – Kongsberg Kommune
Pengespilloven § 10, andre ledd (Overskuddet fra spillevirksomheten) Veiledning. Du søker elektronisk på fastsatt skjema. Søknaden skal inneholde en beskrivelse …

Leave a Reply